Scott, Kellys jízdní kola, cykloservis
608 34 34 34|shop@bikestore.cz


Obchodní podmínky


Obecná ustanovení
Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti založená spotřebitelskými a jinými smlouvami mezi dodavatelem, kterým je Daniel Tureček, Boleslavova 30/16, Praha 4, 140 00, IČO: 61875368, DIČ: CZ7607290614, živnostenský list č. j.: živ. 1746/98/Kr vydal Obecní živnostenský úřad Městského úřadu v Berouně dne 14.9.1998 a kupujícím. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se právní vztahy neupravené obchodními podmínkami mezi ním a dodavatelem občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (z. č. 634/1992 Sb.). Pokud je kupujícím jiná osoba než spotřebitel (podnikatel), řídí se vztahy obchodním zákoníkem (z. č. 513/1991 Sb.).

Spotřebitelskými smlouvami jsou smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé dodavatel. Dodavatelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Nedílnou součástí obchodních podmínek je i stránka zákaznických slev věrnostního programu.

Formy podání objednávky
 • on-line formulářem na stránkách našeho obchodu u každého zboží či služby zařazené do našeho on-line katalogu; nelze-li tak učinit pro překážku na straně kupujícího, může kupující e-mailem, telefonicky nebo osobně požádat o její zadání pověřeným pracovníkem Bikestore.cz (v takovém případě má prodávající právo požadovat poplatek 50,-)
 • e-mailem pouze tehdy, není-li požadované zboží či služby v našem katalogu (shop@bikestore.cz)
 • telefonicky pouze tehdy, není-li požadované zboží či služby v našem katalogu (608 34 34 34, 257 31 11 13)
Informace o kupní smlouvě a jejím uzavření (při objednávce přes formulář)
Objednávka kupujícího je pouze návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka probíhá ve 3 krocích. Při 3. kroku je provedena rekapitulace objednávky, kde si kupující může zkontrolovat, zda jím vyplněné údaje odpovídají skutečnosti, a pokud ne, lze je před odesláním objednávky opravit. Po odeslání objednávky z internetu je kupujícímu doručeno potvrzení o obdržení této objednávky. Potvrzení je v podobě automatické e-mailové zprávy (zaslané na zadanou e-mailovou adresu) a v příloze této zprávy je kopie objednávky, kde si může kupující znovu zkontrolovat, zda zadané údaje jsou správné. K uzavření kupní smlouvy dojde telefonátem ze strany prodávajícího, který znovu ověří správnost zadaných údajů a zboží a od tohoto okamžiku vzniká mezi dodavatelem a kupujícím právní vztah se vzájemnými právy a povinnostmi (pokud kupující neuvede tel. kontakt nebo jej prodávající nemůže tel. zastihnout, může uzavření smlouvy potvrdit e-mailovou zprávou nebo je smlouva uzavřena ve chvíli fyzického převzetí zboží). Nedílnou součástí kupní smlouvy jsou i tyto obchodní podmínky, reklamační řád a kontakty.

Uzavřená smlouva je dodavatelem archivována za účelem svého splnění. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje v ní uvedené nebudou přístupné třetí straně. Potvrzení o přijetí objednávky obsahuje přílohu se všemi údaji o uzavřené smlouvě a lze ji tak archivovat a reprodukovat stejně jako obchodní podmínky a reklamační řád umístěné na našich stránkách. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Způsob platby
 • Dobírka
  Využívá se při způsobu doručení prostřednictvím České pošty, PPL nebo zásilkovny. Za zboží kupující zaplatí při přebírání zásilky. Poplatky za dobírku viz. poštovné a balné. Pří dobírce nelze použít kartu, úhradu dobírky lze provést pouze hotově.
 • Hotovost
  Platba v hotovosti se nejčastěji používá při osobním odběru, tj. v provozovně Bikestore.cz nebo při předávání na dohodnutém místě. Někdy i při zaslání poštou, kdy je v určitých případech možno platit hotově předem nebo až po obdržení zásilky.
 • Bankovní převod
  Platba bankovním převodem z účtu kupujícího na náš účet u kterékoliv banky viz. stránka kontakty. Platby provádějte, prosím, až poté, co Vás informujeme o naskladnění zboží/připravení skladového zboží, není-li dohodnuto jinak. Pokud kupující provede platbu, aniž by byl vyzván, je dodavatel oprávněn požadovat úhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s případným zpětným převodem částky na jeho účet. Číslo účtu je 118707001/5500 nebo další banky viz stránka kontaktů a jako variabilní symbol slouží číslo objednávky.
 • Vklad na bankovní účet
  Požadovanou sumu lze vložit přímo na náš účet u kterékoliv banky viz. stránka kontakty. Vklad na náš účet provádějte, prosím, až poté, co Vás informujeme o naskladnění zboží, není-li dohodnuto jinak. Pokud kupující provede vklad, aniž by byl vyzván, je dodavatel oprávněn požadovat úhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s případným zpětným převodem částky na jeho účet. Číslo účtu: 118707001/5500, jako variabilní symbol uvádějte, prosím, číslo Vaší objednávky (pokud jste zboží objednali telefonicky či e-mailem, var. symbol nevyplňujete). Pozor - za vklad na účet Vám banka může naúčtovat poplatek.
Místo převzetí plnění, způsob dopravy, poštovné a balné
 • osobní vyzvednutí v provozovně Bikestore.cz. Otvírací doba pro vyzvednutí internetové objednávky, u které bylo tel. nebo e-mailem udáno, že zboží je připraveno k vyzvednutí, je:
  pondělí až pátek - 9:30-12:00 a 13:00-18:00 (úterý, středa a čtvrtek pouze do 17:20)
  Adresa viz. kontakty
 • Adresa pro doručení kupujícímu je uvedená v objednávce. Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty - obchodním balíkem nebo spediční službou PPL. Výše poplatků je závislá na tom, zda je kupujícím spotřebitel nebo podnikatel a zda je zboží zasíláno v rámci České republiky nebo na Slovensko. Při zasílání do jiné země bude poštovné stanoveno individuálně. Na požádání provedeme kalkulaci.
 • Možnosti doručení zboží
  1. Je-li kupujícím spotřebitel nebo podnikatel a zboží je zasíláno v rámci České republiky

   PPL spedice (při objednávce nutno zadat telefon pro přepravce, aby s ním bylo možné domluvit dobu doručení)
   Poplatky:
   a) při převodu nebo vkladu na náš účet - 79 Kč
   b) dobírka - 159 Kč

   Česká pošta
   Poplatky:
   a) při převodu nebo vkladu na náš účet - 129 Kč
   b) dobírka - 179 Kč

   Zásilkovna
   Poplatky:
   a) dobírka 119 Kč (omezená hmotnost a rozměry balíku, při překročení Vás budeme informovat o ceně poštovného pro konkrétní zásilku nebo o nutnosti změně na jiného přepravce)
   b) převod nebo vklad na účet 59 Kč (omezená hmotnost a rozměry balíku, při překročení Vás budeme informovat o ceně poštovného pro konkrétní zásilku nebo o nutnosti změně na jiného přepravce)

   Balíkovna
   Poplatky:
   a) dobírka 129 Kč (omezená hmotnost a rozměry balíku, při překročení Vás budeme informovat o ceně poštovného pro konkrétní zásilku nebo o nutnosti změně na jiného přepravce)
   b) převod nebo vklad na účet 59 Kč (omezená hmotnost a rozměry balíku, při překročení Vás budeme informovat o ceně poštovného pro konkrétní zásilku nebo o nutnosti změně na jiného přepravce)

  2. Je-li kupujícím spotřebitel nebo podnikatel a zboží je zasíláno na Slovensko

   PPL spedice (při objednávce nutno zadat telefon pro přepravce, aby s ním bylo možné domluvit dobu doručení)
   Poplatky:
   a) dobírka - 260 Kč (kromě kol, na aktuální podmínky se informujte)

 • Balné účtujeme pouze u celých kol a to ve výši 250 Kč za jedno kolo (při objednávce dvou a více kol najednou účtujeme za každé kolo poštovné a balné). Zasílaná kola je potřeba nechat postavit a seřídit v odborném servisu. V případě vyzvednutí v našem obchodě jsou veškerá kola sestavena a seřízena.
 • Kola nezasíláme na dobírku, ale pouze po zaplacení předem. Kola neblokujeme, dokud nejsou zaplacena. Objednávku kola v našem obchodě bereme jen jako zájem o dané kolo. K uzavření smlouvy dojde až jeho zaplacením.
 • Kola značky Scott z kolekce 2012 a novější není možné zasílat žádnou přepravní společností. V případě objednání doručení PPL kontaktujeme zákazníky s náhradní možností doručení/vyzvednutí apod..
Práva a povinnosti prodávajícího
Dodavatel je zejména povinen dodat objednané zboží v bezvadném stavu, objednaném množství a dohodnutém čase. Zboží skladem obvykle expedujeme ještě týž den, kdy bylo objednáno, nebo následující pracovní den. Zboží, jež skladem není, pak zpravidla expedujeme do 2-5 pracovních dnů. V případě, že zboží není skladem ani u našich dodavatelů, budeme Vás informovat o předpokládané délce dodací lhůty. Dodavatel má právo odstoupit od smlouvy, je-li kupující opakovaně v prodlení s plněním své povinnosti zboží převzít a zaplatit za ně. Dále má právo odstoupit od smlouvy či stornovat objednávku, pokud se objednané zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo pokud se výrazným způsobem změnila prodejní cena nebo cena dodavatele; v těchto případech se dodavatel bez zbytečného odkladu spojí s kupujícím s návrhy na další postup (změna ceny, výběr alternativního zboží). V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a to nejpozději do 30 dnů od dohody s kupujícím o tomto převodu. V neposlední řadě má dodavatel právo odstoupit od smlouvy nebo stornovat objednávku bez udání konkrétního důvodu.

Ve výjimečných případech má prodávající právo požadovat od kupujícího zálohu na objednané zboží. O této variantě bude kupující prodávajícím vždy informován telefonicky nebo e-mailem a budou s ním dohodnuty konkrétní podmínky a výše zálohy.

Práva a povinnosti kupujícího
Kupující je zejména povinen uvést správnou a úplnou adresu a převzít objednané zboží a zaplatit dohodnutou cenu.

Je-li kupujícím osoba, která zboží nekupuje v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti, má právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku do 14 dnů od převzetí zboží ve smyslu a za podmínek stanovených v §53 občanského zákoníku. Toto právo zejména nevzniká, jde-li o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Projev vůle o odstoupení od smlouvy musí být dodavateli odeslán nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží. Doporučujeme tak učinit písemně či mailem. Doporučujeme, aby zboží nebylo poškozené, bylo v neporušeném originálním obalu, s návodem, byl-li přiložen, a daňovým dokladem, dále aby nevykazovalo známky opotřebení nebo používání. Dodavatel je oprávněn vrácenou kupní cenu snížit v závislosti na míře nesplnění těchto podmínek. Zároveň je dodavatel oprávněn požadovat po kupujícím náklady vzniklé snížením hodnoty zboží. Dodavatel je povinen vrátit příslušnou částku za zboží do 14 dnů od převzetí zboží zpět dodavatelem. Učiní tak stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, popř. se s kupujícím dohodne na jiném způsobu vrácení peněz. Dodavatel není povinen hradit kupujícímu náklady spojené s navrácením zboží. Vrácené nevyžádané zásilky zasílané na dobírku, které nepocházejí od našich dodavatelů, nebudou dodavatelem převzaty.

Formulář pro odstoupení od smlouvy můžete stahnout zde.

Kupující je při převzetí zásilky povinen zkontrolovat stav zásilky a odmítnout ji, je-li poškozená (pokud k tomu dojde, doporučujeme sepsat zápis o škodě a tento fakt nám oznámit). Při neodůvodněném nepřevzetí zásilky má prodávající právo požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s expedicí zboží objednaným kupujícím. Práva a povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady jsou upraveny v reklamačním řádu.

Pokud si zákazník zakoupí zboží, ke kterému dostane dárek zdarma a toto zboží dle §53 občanského zákoníká vrátí do 14 dnů od jeho převzetí, je povinen společně se zakoupeným zbožím vrátit i dárek, který s ním obdržel.

Ochrana osobních údajů
S osobními daty zákazníků obchodu Daniel Tureček - Bikestore.cz je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/79.

Daniel Tureček je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Osobní data zákazníků jsou zabezpečena a chráněna proti jejich neoprávněnému přístupu, odcizení a zneužití. Osobní data uvedena při objednávce jsou určena pouze pro vyřízení objednávky a komunikaci mezi obchodem a zákazníkem a jsou sdílena pouze s přepravními společnostmi (PPL s.r.o., Česká pošta, s.p., Zásilkovna s.r.o.) z důvodu doručení zboží. Žádné další společnosti nebo osobě nejsou osobní data zákazníků poskytnuta.

Osobní data zákazníků jsou nutná k vyřízení objednávky zboží. Obchod uchovává osobní data zákazníků do doby, než zákazník požádá o jejich smazání. Chce-li zákazník smazat svá osobní data uvedená při objednávce v obchodě Bikestore.cz, může o toto zažádat emailem na adresu shop@bikestore.cz. Osobní data, která jsou evidována, jsou k nahlédnutí po přihlášení do profilu zákazníka (https://www.bikestore.cz/zakaznik-prihlaseni.asp. V profilu zákazníka je dále i možné osobní data upravovat.

Zákazník může zažádat o sdělení, jaká jeho osobní data obchod eviduje. V tomto případě bude vyzván k prokázání totožnosti.

Osobní data zákazníků, které obchod eviduje jsou u fyzických osob: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa, popř. kontaktní osoba. U právnických osob: název firmy, fakturační adresa, IČO, DIČ, telefonní číslo, email, jméno a příjmení kontaktní osoby.

Objednáním zboží zákazník vědomě a dobrovolně uděluje souhlas se zpracováním a evidováním svých osobních údajů.

Udávané hmotnosti a obrázky
Bohužel se stává, že někteří výrobci či distributoři ve svých materiálech uvádějí nepřesné údaje týkající se hmotnosti výrobku ve snaze dostat se pod hmotnost konkurence. Ve skutečnosti se pak v některých případech hmotnost liší. Bikestore.cz se vždy snaží poskytnout o výrobku co nejvíce informací, a pokud má k dispozici materiály s parametry zboží, objeví se tyto parametry i v popisu u zboží na stránkách našeho obchodu. Bohužel tak může dojít k opsaní této nepřesné váhy. Jelikož však chceme nadále naše zákazníky informovat o co nejvíce parametrech zboží, a to včetně pravdivé hmotnosti, která je pro nemalou část bikerů velice důležitá, rozhodli jsme se v rámci časových možností zboží převažovat na speciální váze a zjištěnou hmotnost uvádět vedle případné hmotnosti inzerované výrobcem.

Stejně jako v případě hmotnosti i fota některých produktů, které dostaneme od výrobců či distributorů, ne vždy věrně odpovídají skutečnosti. Snažíme se proto jednotlivé produkty vyfotit sami, abyste si mohli získat lepší představu o podobě daného výrobku. Pokud je u zobrazení výrobku uvedeno, že se jedná o ilustrativní foto, znamená to, že je zobrazen např. výrobek v jiné barvě, než v jaké bude dostupný a jaká je uvedena v jeho popisu. Věnujte proto v těchto případech, prosím, zvýšenou pozornost popisu takového výrobku.

Garanční prohlídka u celých kol
Na kola zakoupená v našem obchodě poskytujeme garanční prohlídku za zvýhodněnou cenu 990 Kč - obsahuje kompletní balíček v ceně 2290 Kč. Tento servis provádíme mezi 1. a 2. měsícem od nákupu nebo po 200 najetých kilometrech. Rozhoduje, co nastane dříve. Na tuto prohlídku je nutné být předem objednán a je nezbytné s sebou donést záruční list/knížku. V případě ztráty tohoto listu vystavíme duplikát za poplatek 300 Kč avšak pouze po předložení nákupního dokladu ke kolu.

Garanční prohlídku na kola zakoupená v jiných obchodech provádíme za poplatek 2290 Kč. Opět je nutné se předem objednat a pokud možno si s sebou vzít záruční list pro vyznačení prohlídky. Není však podmínkou.
O nákupu Obchodní podmínky
Reklamace a záruky
Splátky
Registrace a přihlášení
Barel Cycles
O nás Kontakt
Služby Věrnostní program
© 2024 Bikestore - Jízdní kola, cyklo e-shop